private homepage

Direkt zum Seiteninhalt
________________________________________
Alle angebotenen Bilder dieser Seiten sind, wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, einwandfreie zeitgenössische Originale. Die Katalogbeschreibungen werden nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen. Sie, wie auch mündlich abgegebene Erklärungen sichern keine Eigenschaften im Sinne von Paragraph 495ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu.

Ich Bernd Passinger versichere, daß die auf der Homepage gezeigten zeitgeschichtlichen und militärhistorischen Gegenstände aus der Zeit 1933-1945 nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger und verfassungsfeindlicher Bestrebungen, der wissenschaftlichen und kunsthistorischen Forschung, der Aufklärung oder Berichterstattung über die Vorgänge des Zeitgeschehens oder der militärhistorischen und uniformkundlichen Forschung gezeigt werden. (Paragraph 86a StGB). Die Gegenstände, Bilder, die mit Emblemen des Dritten Reiches versehen sind, verpflichtet sich der Betrachter dazu, diese Dinge nur für historisch-wissenschaftliche Zwecke aus obengenannten Gründen zu erwerben und sie in keiner Weise propagandistisch, insbesondere im Sinne des Paragraph 86a StGB, zu benutzen.
Hier entsteht die Webseite der Familie Passinger / Felgenhauer  aus Schlock / Mittelwald in  NordmährenZde je na stránkách rodinného Passinger  a Felgenauer z  Slavkov  a  Stredolesi  ze severni Moravia


Diese Webseite ist noch in Bearbeitung und erhebt nicht den Anspruch vollständig zu sein.

Tato stránka je ve výstavbě a nemá za cil být kompletni


Links:

Copy Shop Giessen Ludwigstraße 66
35392 Giessen
 Inh. Bernd Passinger
Aktualisiert/Aktualni: 22.02.2022


Všechny obrázky nabízené na těchto stránkách jsou, pokud není výslovně uvedeno, bezchybné současné originály. Katalogové popisy jsou vyrobeny podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Stejně jako prohlášení učiněná ústně nezajišťují žádný majetek ve smyslu § 495 písm. Občanský zákoník (BGB).

I Bernd Passinger zajišťuje, že historické a vojenské historické předměty z období 1933-1945 uvedené na domovské stránce jsou pouze pro účely občanské výchovy, obrany protiústavních a protiústavních aspirací, vědeckého a uměleckého historického výzkumu, osvícení či reportáže o událostech současných událostí. nebo vojensko-historický a jednotný vědecký výzkum. (§ 86a trestního zákoníku). Objekty, obrazy, které jsou opatřeny emblémy Třetí říše, zavazují pozorovatele, aby tyto věci získal pouze pro historicko-vědecké účely z výše uvedených důvodů a aby je používal jakýmkoli způsobem propagandisticky, zejména ve smyslu odstavce 86a StGB ,

Zurück zum Seiteninhalt